Categorie aanpassen

Het aanpassen van de categorie van een blog of categorie heeft twee einddoelen: het geven van een compleet nieuwe categorie, of een bestaande categorie aanpassen voor alle blogs of projecten die onder die categorie vallen. Bepaal eerst wat je wil gaan doen.

Als je een blog of project een andere categorie wil geven, volg dan deze stappen. Wil je echter een categorie aanpassen zodat deze categorie veranderd bij alle blogs of projecten die onder die categorie vallen? Ga dan naar een blog of project met de categorie die je wil aanpassen. Klik links op het moersleuteltje, klik op ‘inhoud’, scroll naar beneden naar ‘Categorie’ en klik op de categorie die daar al staat. In het nieuwe zijmenu dat zich opent pas je de onderste twee velden, ‘Titel’ en ‘Slug’ aan naar de nieuwe naam van deze categorie. Klik op ‘Pas toe’ en vervolgens op ‘Opslaan’.

Let op: na deze aanpassing verandert dus de categorie naam bij elke blog of elk project die onder deze bestaande categorie vallen.

De categorie veranderd ook gelijk in het categorie filter op de overzichtspagina van de blogs of projecten.